BOWIDO BIH

„BoWiDo“ d.o.o. Doboj

Adresa:
Nikole Tesle 71, 74000 Doboj
Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 53 992 044

Matični broj (MBS): 
Društvo registrovano u: 
Poreski identifikacioni broj (JIB):